Skupina českých firem zemědělsko-potravinářského komplexu je tvořena mateřskou společností Interlacto, spol. s r.o. a dalšími dceřinými společnostmi zabývajícími se pěstováním a zpracováním zemědělských plodin a živočišnou výrobou. Dále potom produkcí a zpracováním mléka a výrobou mléčných produktů. Jsme členy národních i mezinárodních institucí – Potravinářské komory ČR a evropského sdružení Eucolait. Všechny výrobní závody mlékárenské divize skupiny INTERLACTO GROUP jsou certifikovány dle norem BRC a IFS. Téměř kompletní sortiment výrobků je oceněn značkou kvalitních českých potravin KLASA a Český výrobek.

Copyright 2014 Interlacto group.
Webdesign Estetica s.r.o.